Go to Top

Hoppers, Stortbakken, Feeders

Het hele bandtransport begint bij het in ontvangst nemen van het product dat getransporteerd moet worden. Dit gebeurt bij een installatie die onder verschillende namen bekend staat. In de landbouwsector heet deze stortbak, in de industrie worden de namen hopper of feeder gebruikt. Hoe ze ook genoemd worden, bij van Trier Tholen kunt u terecht voor alle mogelijke hoppers, stortbakken, feeders en ontvangstbunkers met walking floor (trechters met een zelflossende bodem).

Gebruik van stortbakken en hoppers

Een hopper, feeder of stortbak wordt ingezet als een product laag aangevoerd wordt. Vanuit dit punt kan het dan opgevoerd worden met een opvoerband, duoband of hallenvuller. Ook kan met behulp van doorvoerbanden eerst de afstand tot het stortpunt worden overbrugd, voordat het product wordt opgevoerd naar het punt waar het wordt opgeslagen of verder verwerkt.

De aanvoer kan gebeuren door middel van verschillende transportmiddelen. Een kippende vrachtwagen kan gebruikt worden of een vrachtwagen met walking floor cq. schuif. Het gebruik van een kippende vrachtwagen is het effectiefst als de lading eerst op de grond wordt gestort en de feeder of stortbak bv. met een shovel of met een bak van heftruck gevoed wordt. Het losgestorte product wordt achter op een dwarsafvoerband verder getransporteerd. De instort-/inrijbreedte is ruim voldoende voor alle typen kippers en vrachtauto’s en bedraagt +/- 320cm. De capaciteit is 1 tot 120 ton/uur.

Zware en moeilijke producten

Hoppers en stortbakken worden gebruikt voor zware producten als steenpuin en voor moeilijke, kleverige producten, zoals kalk, soja of natte klei.

info@vantrier.nl